Kongresser där Swedish Corner anordnas

Swedish Corner är en mötesplats under kongressen där du kan samtala med Pfizers representanter och träffa dina svenska kollegor. Pfizer inbjuder till lunchmöten med produktinformation och föreläsning kring de senaste data från studier inom de behandlingsområden vi är verksamma inom. Du får även möjlighet att dela med dig av erfarenheter från din klinik och diskutera nya kunskaper från kongressen.

ESC - Amsterdam 2023

Datum: 26-27 augusti
Plats: Amsterdam

Anmäl dig här

ESPE - Haag 2023

Datum: 21-22 september
Plats: Haag

Anmäl dig här