Anmälan till Swedish Corner på ESC i Barcelona 2022

Swedish Corner är en mötesplats under kongressen där du kan samtala med Pfizers och Bristol Myers Squibbs representanter samt träffa dina svenska kollegor. Pfizer inbjuder till lunchmöten med läkemedelsinformation och föreläsningar kring senaste data från studier inom områden vi är verksamma. Du får även möjlighet att dela med dig av erfarenheter från din klinik och diskutera nya kunskaper från kongressen.

Datum: 27-28 augusti 2022
Tid: 11.45 – 14.00
Plats: Renaissance Barcelona Fira Hotel

Enligt överenskommelse mellan SKR och LIF skall anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande. Inbjudan skickad till verksamma inom kardiologi, internmedicin, geriatrik, neurologi med kopia till verksamhetschef

Kan du inte se anmälningsformuläret klicka här